Actuaciones Especiales

La cirurgia arbòrea és el conjunt d’actuacions curatives aplicades mitjançant aplicicacions directes realitzades manualment a l’arbre.

S’ocupa dels danys que apareixen a l’escorça, amb pèrdua de supèrficie exterior: necrosis, cops o presions causades per vehicles, danys causats per insolació, calor o caiguda de raigs.

Objectius de la cirurgia:

 • Eliminar o reduïr pudricions o necrosis a l’escorça.
 • Eliminar defectes antiestètics causades, moltes vegades per plagues o malalties.
 • Estimular l’activitat regeneradora de teixits ferits.
 • Reforçar mecànicament parts de l’arbre que ho necessiti.

La cirurgia arbòrea és necessària per prolongar la vida dels arbres de gran valor,que no són capaços de curar-se per si sols.

En l’aplicació de tècniques de cirurgia, tots els materials i eines són desinfectades avans i

desprès de cada actuació.

L’ aplicació d’ una actuació de cirurgia arbòrea no finalitza al final de la operació,

és necessari seguir el tractament, corregir i mantenir els resultats mitjançant un procèss sistemàtic de monitorització.

arbol3 cirurgiaLa cirurgia arbòrea és el conjunt d’actuacions curatives aplicades mitjançant aplicicacions directes realitzades manualment a l’arbre.

S’ocupa dels danys que apareixen a l’escorça, amb pèrdua de supèrficie exterior: necrosis, cops o presions causades per vehicles, danys causats per insolació, calor o caiguda de raigs.

Objectius de la cirurgia:

 • Eliminar o reduïr pudricions o necrosis a l’escorça.
 • Eliminar defectes antiestètics causades, moltes vegades per plagues o malalties.
 • Estimular l’activitat regeneradora de teixits ferits.
 • Reforçar mecànicament parts de l’arbre que ho necessiti.

La cirurgia arbòrea és necessària per prolongar la vida dels arbres de gran valor,que no són capaços de curar-se per si sols.

En l’aplicació de tècniques de cirurgia, tots els materials i eines són desinfectades avans i

desprès de cada actuació.

L’ aplicació d’ una actuació de cirurgia arbòrea no finalitza al final de la operació,

és necessari seguir el tractament, corregir i mantenir els resultats mitjançant un procèss sistemàtic de monitorització.

arbol3 cirurgiaLa cirurgia arbòrea és el conjunt d’actuacions curatives aplicades mitjançant aplicicacions directes realitzades manualment a l’arbre.

S’ocupa dels danys que apareixen a l’escorça, amb pèrdua de supèrficie exterior: necrosis, cops o presions causades per vehicles, danys causats per insolació, calor o caiguda de raigs.

Objectius de la cirurgia:

 • Eliminar o reduïr pudricions o necrosis a l’escorça.
 • Eliminar defectes antiestètics causades, moltes vegades per plagues o malalties.
 • Estimular l’activitat regeneradora de teixits ferits.
 • Reforçar mecànicament parts de l’arbre que ho necessiti.

La cirurgia arbòrea és necessària per prolongar la vida dels arbres de gran valor,que no són capaços de curar-se per si sols.

En l’aplicació de tècniques de cirurgia, tots els materials i eines són desinfectades avans i

desprès de cada actuació.

L’ aplicació d’ una actuació de cirurgia arbòrea no finalitza al final de la operació,

és necessari seguir el tractament, corregir i mantenir els resultats mitjançant un procèss sistemàtic de monitorització.

arbol3 cirurgia