Recolección de semillas

Recolección de semillas

Amb les tècniques de grimpada en que Arboria és especialista, podem arribar amb total seguretat a qualsevol punt de l’arbre sense malmetre’l.